Tuner muttere

Nøkkel følger med ved kjøp av komplett sett muttere (20, 24 eller 32 stk).

Lengen oppgitt er totallengde på mutteren.