Classic Radials

Kan et dekk være vakkert? Svaret er JA!

Goodyear Classic Radials! Disse er produsert av Goodyear og er ikke noe lisensiert kopi. Her er du sikret meget høy kvalitet og utseende. Uthevet skrift på hvitsiden - akkurat slik det skal være!