Teknisk - Dekk

Teknisk informasjon dekk:

Overgangstabell - diagonaldekk -> metrisk:

Pre-1964 1965-72 80 series metric Alpha Numeric 78 series P-Metric 75 series Radial P-Metric 70 series Radial
5.90-13 600-13 165-13 A78-13 P165/75R13 P175/70R13
6.40-13 650-13 175-13 B78-13 P175/75R13 P185/70R13
7.25-13 700-13 185-13 D78-13 P185/75R13 P205/70R13
5.90-14 645-14 155-14 B78-14 P175/75R14 P185/70R14
6.50-14 695-14 175-14 C78-14 P185/75R14 P195/70R14
7.00-14 735-14 185-14 E78-14 P195/75R14 P205/70R14
7.50-14 775-14 195-14 F78-14 P205/75R14 P215/70R14
8.00-14 825-14 205-14 G78-14 P215/75R14 P225/70R14
8.50-14 855-14 215-14 H78-14 P225/75R14 P235/70R14
5.90-15 600-15 165-15 A78-15 P165/75R15 P175/70R15
6.50-15 685-15 175-15 C78-15 P175/75R15 P185/70R15
6.40-15 735-15 185-15 E78-15 P195/75R15 P205/70R15
6.70-15 775-15 195-15 F78-15 P205/75R15 P215/70R15
7.10-15 825-15 205-15 G78-15 P215/75R15 P225/70R15
7.60-15 855-15 215-15 H78-15 P225/75R15 P235/70R15
8.00-15 885-15 230-15 J78-15 P225/75R15 P235/70R15
8.20-15 900-15 235-15 L78-15 P235/75R15 P255/70R15

Dekkmerking:

M+S: M+S var en merking som kom for en god del år siden for å differensiere mellom vanlig ribbede dekk og dekk med knaster. Over tid ble M+S en standard merking som sa at dekket hadde en viss "helårs"-kvalitet. Denne merkingen er veldig en-dimensjonell og sier kun noe om funksjonen i hardpakket snø og søle. Det måler ikke egenskapene til dekket på is, sørpe eller egenskaper på tørr, kald asfalt. Gummiblandingen er gjerne av sommertype og blir hard ved lav temperatur (under 10 grader celsius). Et dekk merket M+S er altså ikke ensbetydende med vinterdekk.

Fjell/snøkrystall: For å få en mer oppdatert merking på vinterdekk, ble Fjell/Snøkrystall (3PMSF) merket funnet opp. Dekk merket med dette har egenskaper som fungerer bedre på is, snø, sørpe og kaldt vær i forhold til et dekk uten merket. Et dekk med gummiblanding spesifikt for vinterbruk, holder på mykheten i dekket selv ved lave temperaturer (minusgrader). Vær obs på at også her kan det være forskjeller mellom et typisk nordisk vinterdekk og et vinterdekk for kontinentet. I de siste årene har det også dukket opp flere såkalte 4-season dekk. Disse er ok på de fleste underlag, men er fortsatt ikke godt egnet for våre vinterveier som veksler mellom blank is, snø, og bar asfalt. Velger du et slikt dekk, så vær klar over at du ikke har optimale forutsetninger når vinteren virkelig slår inn.

Hastighetsmerking:

B

50 km/t

P

150 km/t

C

60 km/t

Q

160 km/t

D

65 km/t

R

170 km/t

E

70 km/t

S / SR

180 km/t

F

80 km/t

T

190 km/t

G

90 km/t

U

200 km/t

J

100 km/t

H / HR

210 km/t

K

110 km/t

V / VR

240 km/t

L

120 km/t

W

270 km/t

M

130 km/t

Y

300 km/t

N

140 km/t

Z

300+ km/t

Forskrift om tekniske krav dekk/felg:

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) - fra Lovdata

  • Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
  • Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
  • Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
  • Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
  • Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet for 130 km/t.
  • Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
  • Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
  • Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
  • Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger, skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for innpresning i kjøretøyet.