Spacer, vanlig

Vanlige spacere som monteres i bolthullene mellom felg og nav.