Muttere - åpent hode

Lengen oppgitt er totallengde på mutteren.